Till alla Kejsare!

Vi hade förberett oss att ordna Kejsars släktfest i Alajärvi 19.7.2020. i början av året sammanträdde släktföreningens styrelse för att specificera festförberedelserna. Sedan mars månad överraskade ändå koronaepidemin Finland och hela världen. Förberedelsearbetet avbröts och släktfesten verkställdes inte. Den exceptionella situationen tillåter uppskjutandet av släktfesten och till det anknutna officiella mötet. Släktföreningen har dock, hela tiden, varit aktiv. Digitaliseringen har utvidgats oförtrutet och till släktföreningen har nya medlemmar anslutit sig. Sekreterarten-kassören Pirjo Koivumäki har hållit konto och bokföringsärendena i gott skick.

Första adventsöndagen den 29.11 fanns i tidningen Keskipohjanmaa fanns en intressant intervju. I den presenterades Kirsti Loukola-Ruskeeniemis nya roman ”Buharan satakieli”. Boken är förlagd till tiden för stora ofreden 1713-21. Förutom av Ryssarna utförda förintelser och dödandet förekom vid den tiden rikligt med bortförandet av barn. För författaren kändes det viktigt att skriva om 20.000-30.000 finländska barn, som ryssarna kidnappade. Folkmängden i Finland var då 350000, så kidnappade barnens andel i förhållandet till totala mängden var verkligen stort. Finländska barnen hamnade i Ryssland och ända till Persien som slavar, soldater och pigor. Särskilt stort antal barn kidnappades i Norra-och Södra Österbotten samt Östra Finland. Zacharias Topelius berättelse ”Björken och stjärnan” är relaterad till detta ämne.


fortsättning >>