Medlemskap

Till medlem i Kejsar släktförening kan en 18 år fylld släktmedlem ansluta sig. Medlemskap medför rätten att närvara och rösta vid släktmöten. Ständig medlem erhåller medlemskort. För ständig medlemskap är priset 200 € och för årmedlemskapet 15 €/år under perioden 2014-2017.

Som medlem kan man ansluta sig genom att ta kontakt med släktföreningens kassör eller sekreterare. Kontaktinformation om kassören samt andra styrelseledamot kan finnas på sidan Kontakter.

Skriv ut blankett för medlemsavgift

Kejsars släktförening r.f.:s stadgar

1 §
Föreningens namn är Keisarin Sukuseura ry -Kejsars Släkförening r.f, dess hemort är Soini och dess verksamhetsområde hela landet.

2 §
Föreningens syfte är att utreda släktens öden och historia, slå vakt om dess traditioner och främja samhörighetskänslan mellan dess medlemmar.

3 §
Släktföreningen strävar efter att förverkliga sina ändamål genom att: - ordna gemensamma möten - samla och arkivera uppgifter om släkten, - utreda släktens öden samt delge medlemmarna resultaten av utredningsarbetet, - föra ett register om släktens medlemmar.


4 §
Som medlem i släktföreningen kan varje person som fyllt 18 år godkännas, som i rakt nedstigande led är anknuten till släktets förfader eller som genom äktenskap, samboförhållande eller adoption anslutit sig till släkten.

Nästa sidan >>