Ärade Kejsars släktmedlemmar!

Från ättlingarna till Philip och Margeta Kejsar, som levde för fyrahundra år sedan i Soini Konungså, växte en av Finlands mest kända släktföreningar fram. Den tvåspråkiga Kejsarsläkten har levt i trakten av Pedersöre vidsträckta församling, som sträcker sig från kusten ända till Soini. Släktföreningens aktiva verksamhet inleddes på 1980-talet. Det klarnade rätt snart att till släkten hör ett stort antal finländska personligheter, som biskopar, ministrar, riksdagsmän, toppidrottare och påverkare inom kulturen. I den år 1993 utgivna släktboken skrev ärkebiskop John Vikström och statsminister Esko Aho sina hälsningar.

I första skedet av forskningen framstod släktens rötter möjligen som tyska. Numera har man nått fram till resultatet att släktrötterna sammanfaller med Mulikkasläktens. Våra gemensamma förfäder återfinns kring Ladogas stränder. Våra släktingar har under tider som gått migrerat till finnskogarna i Sverige och Norge och därifrån vidare till Nya Sveriges bosättningsområden kring Delawarefloden i USA. Asko Vuorinen har funnit en ny släktgren ända i Nya Zeeland. Därifrån är Oscarsvinnaren Russel Crowe bördig, som är Anders "Antti" Mulikkas ättling.

Följande släktfest är planerad att hållas i Alajärvi juli månad 2020. Vår verksamhet behöver för att utvecklas ett stort antal intresserade personer. De behövs som stöd åt våra skickliga släktforskare och för att ordna olika serviceuppgifter kring anordnandet av släktfester. Vi kommer ihåg släktföreningens första ordförandes, senare åldermannens, Aimo Pesolas ord: "Låt oss hålla fanan högt. Vi är Kejsare och vårt släkte är stort".

Erkki Murtomäki, släktföreningens ordförande