God Jul Till Kejsarna julen 2018

Av ättlingarna till de, för fyrahundra år sedan, i Soini Konungså, bosatta och verksamma jordbrukarna Philip och Margreta Kejsar, har ett av Finlands mest kända släktföreningar vuxit fram. Framträdande har varit släktets mest framstående personer, biskopar, politiker, idrottsmän och företrädare för kulturella verksamheter. Samtidigt kommer vi ihåg de av våra förfäder, vilka ofta under många svåra förhållanden varit med och skapat grunden för dagens välfärd och fria fosterland. Ättlingar till det tvåspråkiga Kejsarsläktet har levt speciellt i området kring Pedersöre församling, som sträckt sig från kustområdet ända till Soini. I släktforskningens första skede framträdde släktets härkomst ur tyska släktrötter. DNA forskningen har ändå visat, att släktet företräds främst av den finländska ursprungsbefolkningen. Rötterna leder till karelska Ladogas stränder och är huvudsakligen förenade med släktet Mulikka. Släktforskaren Asko Vuorinen har bevisat, att även i denna släktgren framträder intressanta personer. Ett exempel är den, via Sveriges finnskogar till Nya Zeeland utvandrade släktgren, som Oscar-vinnaren Russel Crove företräder.

Under några års tid har framlagts planer på en möjlig resa till Sveriges och Norges finnskogar, för vilken DNA-projektets ledare kunde fungera som dragare. Jag hoppas att resan förverkligas. Tidigare inhiberades den i brist på antalet deltagare.

Det gångna året har i vår verksamhet bedrivits i lugnets tecken. I maj hölls ett styrelsemöte i Alajärvi, där följande släktfest planerades till juli 2020. Redan i detta skede tar vi gärna emot programförslag för människor i olika åldrar. Tips kan ges åt vår släktförenings styrelses medlemmar från Alajärvi, Maiju och Pekka Viitaniemi samt åt Kari Höykinpuro. Det stora boklagret strävar vi att sälja förmånligt bl.a. vid olika offentliga evenemang. Släktföreningens sekreterare och ekonomiförvaltare, Pirjo Koivumäki, har utfört en enorm mängd arbetsuppgifter till förmån för släktföreningen vid sidan av sitt yrke. Jag skulle önska, att vi till hennes hjälp skulle få intresserade av släktföreningens verksamhet. Styrelsemedlemmen Bo-Erik Johansson har å sin sida fortsatt sitt värdefulla forskningsarbete kring kustens svenskspråkiga släkter tillhörande släktet Kejsar. Anknytningarna är verkligen många och nya upptäcks.

Jag tackar våra flitiga forskare och funktionärer samt andra som verkat för vår släktförening under det gångna året. Jag tillönskar samtidigt alla Kejsare och läsare av denna släkthälsning stillhet kring julens budskap och ett gott nytt år 2019.

Erkki Murtomäki, släktföreningens ordförande